Firmamıza fason ürün üretimi için müracaat ettiğinizde, öncelikle isteklerinizi ve sizin için önemli olan noktalar konusunda anlaşma sağlamamız gerekiyor. Bu amaçla, diğer süreçler öncesinde ilk yapacağımız şey sizinle samimi bir toplantı gerçekleştirerek üretimin tüm aşamalarında nasıl bir yol izlememiz gerekeceğine karar vermek olacak. Analiz sürecinde, istekleriniz ile tecrübemizi birleştirip izlenmesi gereken en doğru yolu bulacağımıza inanıyoruz. 

Süreç başlangıcında neyi, nasıl yapacağımız hususunda genel bir çerçeve çizmiş olacağız.