Firmamız kendi bünyesinde bulunan labaratuvarı ve üniversiteler ile işbirliği yaparak Ar-Ge projelerine önem vermektedir.

Günümüzde şirketlerin büyüme ve rekabet etme yeteneğini ArGe ve inovasyon faaliyetlerindeki yetkinlik düzeni belirlemektedir. 

Bunun için şirketlerin kendileri tarafından ileri teknolojiye dayanan mal , hizmet ve üretim süreci geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürütmeleri, bu çalışmalar sonucunda üretilen ürünleri ticarileştirmeleri büyük önem taşımaktadır.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi için de şirket bünyesinde Ar-Ge merkezi kurulmuştur.